Co to są finanse? Znaczenie Definicja Cechy finansów

17.02.2021
Category: Które Mają

Co to są finanse? Znaczenie

Zanim zaczniemy, najpierw zrozumiemy pochodzenie słowa „ FINANSE .

Jeśli prześledzimy pochodzenie finansów, istnieją dowody na to, że są one tak stare, jak życie ludzkie na ziemi. Słowo finanse było pierwotnie francuskim słowem. W XVIII wieku zostało ono zaadaptowane przez społeczności anglojęzyczne jako „zarządzanie pieniędzmi. Od tego czasu na stałe zagościł w słowniku języka angielskiego. Dziś finanse to nie tylko słowo, które pojawiło się jako dyscyplina akademicka o większym znaczeniu. Finanse są teraz zorganizowane jako gałąź ekonomii.

Co więcej, jedynym słowem, które może łatwo zastąpić finanse, jest „ WYMIANA . Finanse to nic innego jak wymiana dostępnych zasobów. Finanse nie ograniczają się tylko do wymiany i / lub zarządzania pieniędzmi. System handlu barterowego jest również rodzajem finansowania Można więc powiedzieć, że finanse to sztuka zarządzania różnymi dostępnymi zasobami, takimi jak pieniądze, aktywa, inwestycje, papiery wartościowe itp.

Obecnie nie wyobrażamy sobie świata bez finansów. Innymi słowy, finanse są duszą naszej działalności gospodarczej. Aby prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą, potrzebujemy pewnych zasobów, które mają być gromadzone w formie pieniężnej (tj. W postaci banknotów, innych kosztowności itp.). Finanse są warunkiem koniecznym do pozyskania środków materialnych, które są potrzebne do wykonywania czynności produkcyjnych i prowadzenia działalności gospodarczej, takiej jak sprzedaż, wypłaty odszkodowań, rezerwa na nieprzewidziane wydatki (niezatwierdzone zobowiązania) i tak dalej.

Dlatego finanse stały się teraz organiczną funkcją i nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Dziś stało się słowem, z którym często spotykamy się na co dzień.

Definicja finansów

Finanse są definiowane na wiele sposobów przez różne grupy ludzi. Choć trudno jest podać idealną definicję finansów, po wybranych stwierdzeniach można wydedukować jego szerokie znaczenie.

1. Ogólnie rzecz biorąc

„Finanse to zarządzanie pieniędzmi i innymi kosztownościami, które można łatwo zamienić na gotówkę.

2. Według ekspertów

„Finanse to proste zadanie polegające na zapewnieniu niezbędnych funduszy (pieniędzy) wymaganych przez działalność podmiotów takich jak firmy, firmy, osoby fizyczne i inne na warunkach najbardziej korzystnych dla osiągnięcia ich celów gospodarczych.

3. Według przedsiębiorców

„Finanse dotyczą gotówki. Dzieje się tak, ponieważ każda transakcja biznesowa wiąże się bezpośrednio lub pośrednio z gotówką.

4. Według akademików

„Finanse to pozyskiwanie (pozyskiwanie, pozyskiwanie) funduszy i efektywne (odpowiednio zaplanowane) ich wykorzystanie. Zajmuje się również zyskami, które odpowiednio rekompensują koszty i ryzyko ponoszone przez biznes

Funkcje finansów

Poniżej przedstawiono główne cechy lub cechy finansów.

Kredyty artykułu i zdjęcia Moon Rodriguez.

1. Możliwości inwestycyjne

W finansach inwestycję można wyjaśnić jako wykorzystanie pieniędzy na zysk lub zwroty.

Inwestycję można przeprowadzić przez: –

 1. Tworzenie aktywów materialnych za pieniądze (takie jak zagospodarowanie terenu, nabywanie aktywów komercyjnych itp.)
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej (takiej jak produkcja, handel itp.) IPozyskiwanie finansowych papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych itp.).Okazje inwestycyjne to zobowiązania środków pieniężnych w różnym czasie z oczekiwaniem zysków ekonomicznych w przyszłości.

  2. Opłacalne możliwości

  W finansach zyskowne możliwości są uważane za ważne aspiracje (cel).

  Dochodowe możliwości oznaczają, że firma musi najbardziej efektywnie wykorzystywać swoje dostępne zasoby w warunkach zaciekłej konkurencji na rynkach.

  Opłacalne możliwości będą wizją. Nie przyniesie krótkoterminowych zysków kosztem długoterminowych zysków.

  Na przykład działalność prowadzona z naruszeniem prawa, nieetycznymi sposobami przejęcia firmy itp. Zwykle może przynosić ogromne krótkoterminowe zyski, ale może również utrudniać płynne osiągnięcie długoterminowych zysków i przetrwanie biznesu w przyszłość.

  3. Optymalna kombinacja funduszy

  Finanse troszczą się o najlepszą optymalną kombinację funduszy w celu uzyskania odpowiednio pożądanych i określonych wyników.

  Przede wszystkim fundusze są dwojakiego rodzaju, a mianowicie

  1. Posiadane fundusze (wkład promotora, udziały kapitałowe itp.) Oraz
  2. Pożyczone fundusze (pożyczka bankowa, debet w rachunku bieżącym, obligacje itp.).Skład funduszy powinien być taki, aby nie powodował utraty zysków dla przedsiębiorców (promotorów) i aby skutecznie i wydajnie odzyskiwał koszty jednostek biznesowych.

   4. System kontroli wewnętrznej

   Finanse dotyczą kontroli wewnętrznej utrzymywanej w organizacji lub miejscu pracy.

   Kontrole wewnętrzne to zbiór zasad i przepisów sformułowanych na początkowym etapie organizacji, które są zmieniane zgodnie z wymogami jej działalności.

   Jednak te zasady i przepisy są monitorowane w różnych odstępach czasu, aby osiągnąć to samo, co było konsekwentnie przestrzegane.

   5. Podejmowanie decyzji w przyszłości

   Finanse dotyczą przyszłej decyzji organizacji.

   „ Dobre finanse to wskaźnik wzrostu i dobrych zwrotów. Jest to możliwe tylko przy dobrej decyzji analitycznej organizacji. Decyzja powinna jednak zostać sformułowana poprzez położenie większego nacisku na odpowiednio obecną i przyszłą perspektywę (uwarunkowania ekonomiczne).

   Wniosek dotyczący finansów

   Mówiąc dokładniej, finanse dotyczą zarządzania

   1. Posiadane środki (wkład promotora)
   2. Zebrane fundusze (udział kapitałowy, udział uprzywilejowany itp.) OrazPożyczone środki (pożyczki, obligacje, kredyty w rachunku bieżącym itp.).Jednocześnie finanse obejmują również szerszą perspektywę efektywniejszego zarządzania aktywami generowanymi przez biznes i innymi wartościami.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy