Dlaczego akcje Bank of America (BAC) spadają

17.02.2021
Category: Tego Samego

28 kwietnia 2014 09:14 EDT

NOWY JORK (TheStreet) – Akcje Bank of America Corp. ( BAC ) – Get Report spadły o -5,08% do 15,14 USD.

Bank of America ma zawiesić odkup akcji, podwyżkę dywidendy i ponownie przedstawi plan kapitałowy po wykryciu nieprawidłowej korekty księgowej. Jeśli uzyska zgodę organów regulacyjnych na ich ponowne uruchomienie, prawdopodobnie przyniesie ona akcjonariuszom mniejszy zwrot, niż początkowo obiecywał, donosi Wall Street Journal.

Firma poinformowała, że ​​dokona przeglądu swoich rachunków finansowych i planuje zażądać planu działań kapitałowych, który jest mniejszy niż wcześniej ogłoszony plan na 2014 r.

Zgodnie z oświadczeniem Bank of America, zawieszenie planów zwrotu kapitału nastąpiło na „wniosek Rezerwy Federalnej po tym, jak bank powiedział Fed o błędnych obliczeniach.

Bank of America został zatwierdzony do wydania 4 miliardów dolarów na odkupienie i planowany jest wzrost kwartalnej dywidendy z 1 centa do 5 centów na akcję.

Firma oświadczyła, że ​​„szybko przedstawi ponownie proponowany plan kapitałowy do Fed, ale „oczekuje, że wymagane działania kapitałowe będą mniejsze niż wcześniej ogłoszone akcje kapitałowe spółki w 2014 r..

Jeśli bank nie uzyska nowej zgody ze strony Fed przed wypłatą dywidendy, zapłaci ani grosza za akcję, odnotowano w dzienniku.

Zespół TheStreet Ratings ocenia BANK OF AMERICA CORP jako Kup z oceną B. TheStreet Ratings Team ma do powiedzenia na temat swojej rekomendacji:

„Oceniamy BANK OF AMERICA CORP (BAC) jako KUP. Jest to spowodowane kilkoma godnymi uwagi mocnymi stronami, które naszym zdaniem powinny mieć większy wpływ niż jakiekolwiek słabości i powinny dać inwestorom lepsze możliwości osiągnięcia wyników niż większość naszych spółek. mocne strony można dostrzec w wielu obszarach, takich jak rosnące marże zysku, solidne wyniki cen akcji i znaczący zwrot z kapitału. Uważamy, że te mocne strony przeważają nad faktem, że spółka odnotowała poniżej przeciętnego wzrostu dochodu netto .

Najważniejsze informacje z analizy przeprowadzonej przez TheStreet Ratings Team są następujące:

  • Marża zysku brutto BANK OF AMERICA CORP jest obecnie bardzo wysoka i wynosi 84,82%. Zwiększył się od tego samego kwartału poprzedniego roku. Pomimo dobrych wyników marży zysku brutto marża zysku netto na poziomie -1,08% jest zgodna ze średnią w branży.
  • W porównaniu z ceną zamknięcia sprzed roku, kurs akcji BAC podskoczył o 32,73%, przewyższając wyniki szerszego rynku w tym samym okresie. Uważamy, że gwałtowna aprecjacja akcji w ciągu ostatniego roku doprowadziła ją do poziomu cen, który jest obecnie nieco drogi w porównaniu z resztą branży. Inne mocne strony, które wykazuje ta firma, uzasadniają jednak wyższe poziomy cen.BANK OF AMERICA CORP odnotował gwałtowny spadek zysku na akcję w ostatnim kwartale w porównaniu do tego samego kwartału rok temu. Ta firma odnotowała ostatnio dość zmienne zyski. Uważamy jednak, że w nadchodzącym roku wzrośnie wskaźnik EPS. W ubiegłym roku podatkowym BANK OF AMERICA CORP zwiększył swoje zyski, zarabiając 0,91 USD w porównaniu z 0,25 USD w roku poprzednim. W tym roku rynek oczekuje poprawy zysków (0,96 USD wobec 0,91 USD).Pomimo spadku przychodów spółce udało się osiągnąć lepsze wyniki w porównaniu ze średnią branżową wynoszącą 13,2%. Od tego samego kwartału rok wcześniej przychody nieznacznie spadły o 4,6%. Wydaje się, że słabe przychody spółki zaszkodziły wynikom finansowym, zmniejszając zysk na akcję.Zwrot z kapitału poprawił się nieznacznie w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej. Można to interpretować jako skromną siłę w organizacji. W porównaniu do innych firm z branży banków komercyjnych i całego rynku na podstawie zwrotu z kapitału, BANK OF AMERICA CORP uzyskał gorsze wyniki w porównaniu ze średnią branżową i jest znacznie niższy niż indeks S&P 500.Pełną analizę można zobaczyć w raporcie tutaj: Raport ocen BAC

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy