Dlaczego akcje wyceniane są teraz atrakcyjne dla inwestorów

17.02.2021
Category: Mogą Również

Po dekadzie słabych wyników akcje wartościowe zaczynają rosnąć

Globalnie, temat wartości nie radził sobie ze wzrostem w ciągu ostatniej dekady.

Stosunek indeksu wartości MSCI do indeksu MSCI Growth, który wynosił około 1x w 2010 roku, zmniejszył się o połowę do około 0,5x w 2020 roku.

Kluczowym czynnikiem przewyższającym wzrost wartości był stały spadek stóp procentowych w ciągu ostatnich kilku lat. W wielu krajach stopy procentowe są bliskie zeru. Obniżyło to koszt kapitału, skutkując wyższą wielokrotnością przyszłych zysków, co z kolei ma pozytywny wpływ na wyceny spółek wzrostowych, ponieważ ich zyski są zazwyczaj rozliczane w czasie wstecz.

Rozwój technologiczny

Zwłaszcza po marcowym spowolnieniu akcje spółek wzrostowych, głównie w sektorach technologii i opieki zdrowotnej, osiągnęły lepsze wyniki niż na świecie iw Indiach.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych intensywny technologicznie Nasdaq jest na najwyższym poziomie w historii.

Nawet w Indiach indeksy sektora opieki zdrowotnej i technologii informatycznych wzrosły o 30-45 procent od początku roku (od początku roku).

Fakt, że sektory te skorzystały na pandemii Covid-19, wraz ze spadkiem stóp procentowych, doprowadził do ich ponownej oceny. W przeciwieństwie do tego, akcje wartościowe w sektorach takich jak finanse, energetyka, przemysł, materiały i usługi komunalne są opóźnione, co prowadzi do wyraźnej rozbieżności wyników między wzrostem a wartością akcji na całym świecie. Jednak obecnie wartości akcji zaczęły rosnąć, ponieważ są one sprzedawane z atrakcyjną zniżką w stosunku do dużych spółek.

W przyszłości „handel pandemiczny ustąpi miejsca „ponownemu otwarciu handlu, a ten ostatni powinien przynosić korzyści wartościowym zapasom.

Ponadto fakt, że stopy procentowe nie mają dużego pola do dalszego spadku, sprzyja wartości akcji.

Głodny plonu

Wreszcie w warunkach niskich stóp procentowych inwestorzy długoterminowi, tacy jak fundusze emerytalne i państwowe fundusze majątkowe, są głodni zysków i szukają alternatywy dla zadłużenia. A wartościowe akcje są odpowiednie, ponieważ oferują wysokie dochody z dywidend i przepływów pieniężnych, a także margines bezpieczeństwa dzięki widoczności zysków. W związku z tym w przyszłości wyniki spółek wycenianych na wartość powinny ulec poprawie i oczekuje się, że zanikanie relacji wartości do wzrostu dobiegnie końca.

W Indiach sektory takie jak PSU (z wyłączeniem banków), usługi użyteczności publicznej oraz infrastruktura i dobra kapitałowe oferują dużą wartość.

W porównaniu z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych wynoszącą 6 procent, wiele akcji w tych sektorach daje atrakcyjne dywidendy na poziomie 6-10 procent. Zapewniają również dobrą widoczność zysków, a także zyski z wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 10-15 procent.

Stąd, nawet jeśli nie oferują znaczącego wzrostu wartości kapitału, byłyby atrakcyjne dla inwestorów, którzy chcą dokonać realokacji z zadłużenia na kapitał w obecnych warunkach niskich stóp procentowych.

Zasilacze (z wyłączeniem banków) i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają obecnie 25-45% zniżki w stosunku do ich długoterminowej średniej na podstawie P / B (cena do zarezerwowania) i P / E (cena do zysków). Część z nich jest obecnie dostępna przy P / B 0,75-1,5x, co czyni ich wyceny atrakcyjnymi.

W przypadku firm z sektorów takich jak węgiel i energetyka istnieją pewne obawy dotyczące środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Jeśli jednak firmy te oferują stabilne zyski i ROE (zwrot z kapitału), powinny sobie radzić. Ponadto oferują dobrą rentowność wolnych przepływów pieniężnych i dywidend, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów.

Aby ożywić gospodarkę, rząd powtórzył zamiar inwestowania w infrastrukturę, ponieważ jest to największy mnożnik wzrostu. W związku z tym sektor infrastruktury i dóbr kapitałowych stwarza duże możliwości. Sektor jest obecnie z 50-procentowym dyskontem w stosunku do długoterminowej średniej na podstawie wskaźnika P / B.

Niektóre spółki w tym obszarze mają dobre księgi zamówień i widoczność zysków oraz są dostępne na poziomach P / E 8-15x, co czyni ich wyceny atrakcyjnymi. Jednak inwestorzy muszą być selektywni i inwestować tylko w te spółki, które mają mocne bilanse.

Wreszcie, niektóre firmy z sektora IT o średniej kapitalizacji oraz z sektora mediów również oferują przyzwoite stopy zwrotu z dywidend i zyski z wolnych przepływów pieniężnych i są dostępne z dyskontem lub zbliżonym do ich długoterminowej średniej na P / E lub P / B podstawa.

Trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich kilku lat w Indiach temat wartości nie pojawił się. Jednak w środowisku, w którym oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną niskie w dającej się przewidzieć przyszłości, akcje wartościowe zasługują na poważne rozważenie, ponieważ oferują wysokie zyski z zysków i dywidendę.

Inwestorzy, którzy chcą wejść do klasy aktywów kapitałowych, ale obawiają się zmienności, mogą zacząć od inwestycji w akcje o wysokiej wartości. Fundusze emerytalne, które inwestowały w ETF (fundusze giełdowe), ale nie bezpośrednio w akcje, mogą również inwestować w koszyk wartościowych akcji.

Jest to dobry moment dla inwestorów, aby odpowiednio zrozumieć, gdzie znajdują się kieszenie wartości i pozycji w ich portfelach, aby uchwycić wzrost w perspektywie od trzech do pięciu lat. W tym celu inwestorzy mogą przeznaczyć część swojego portfela na fundusze PSU.

Autorem jest Co-CIO, Aditya Birla Sun Life AMC

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy