Dlaczego płacenie sobie 5% odsetek od pożyczki 401 (k) to zły interes inwestycyjny

17.02.2021

23 sierpnia 2017 07:01 33 Komentarze KATEGORIA: Planowanie emerytury

 • AAA
 • Świergot
 • FacebookLinkedInE-mailDrukuj / PDF
 • AAA
 • Świergot
 • FacebookLinkedInE-mailDrukuj / PDFStreszczenie dla kierownictwaPożyczenie pieniędzy wiąże się z kosztem, w postaci odsetek, które są wypłacane pożyczkodawcy za prawo i możliwość wykorzystania pożyczonych środków. W rezultacie cały sens oszczędzania i inwestowania polega na uniknięciu potrzeby pożyczania, a zamiast tego na posiadaniu pieniędzy potrzebnych do finansowania przyszłych celów.

  Unikalną cechą pożyczki 401 (k) jest jednak to, że w przeciwieństwie do innych rodzajów pożyczek od pożyczkodawcy, pracownik dosłownie pożycza własne pieniądze z własnego rachunku, tak że 401 (k) pożyczkobiorca spłaca kwotę główną i odsetki naprawdę są wypłacane z powrotem sobie (do ich własnego planu 401 (k)). Innymi słowy, nawet jeśli podana stopa procentowa pożyczki 401 (k) może wynosić 5%, pożyczkobiorca płaci sobie 5%, a koszt netto wynosi zero! Oznacza to, że tak długo, jak ktoś może sobie pozwolić na przepływy pieniężne na spłatę bieżącej pożyczki 401 (k) bez spłaty, pożyczka 401 (k) jest faktycznie formą pożyczki „nieoprocentowanej.

  W rzeczywistości, ponieważ pożyczkobiorca płaci tylko sobie odsetki, niektórzy inwestorzy rozważali nawet zaciągnięcie pożyczki 401 (k) jako sposób na zwiększenie swoich zwrotów z inwestycji, poprzez „płacenie sobie odsetek od pożyczki 401 (k) w wysokości 5% zamiast po prostu posiadać fundusz obligacji, który w dzisiejszym środowisku może mieć tylko 2% lub 3% zysku netto.

  Zastrzeżenie jest jednak takie, że spłacanie 5% odsetek od pożyczki w rzeczywistości nie generuje zwrotu 5%, ponieważ pożyczkobiorca, który otrzymuje odsetki od pożyczki, jest również tym, który płaci odsetki od pożyczki. Oznacza to, że płacenie sobie odsetek od pożyczki w wysokości 401 (k) to nic innego jak sposób na przelanie pieniędzy do planu 401 (k). W przeciwieństwie do tradycyjnej wpłaty 401 (k), nie można jej nawet odliczyć od podatku! Tak długo, jak pożyczka jest na miejscu, pożyczkobiorca traci możliwość faktycznego inwestowania i powiększania pieniędzy… co oznacza, że ​​pożyczanie z planu 401 (k), aby spłacić sobie odsetki, w rzeczywistości powoduje utratę jakiegokolwiek wzrostu!

  Efekt końcowy jest taki, że pożyczanie z planu 401 (k) może być atrakcyjną opcją dla tych, którzy muszą pożyczyć – gdzie efektywny koszt pożyczki nie jest stopą procentową 401 (k) pożyczki, ale „kosztem alternatywnym lub stopą wzrostu pieniędzy na koncie – nadal nie jest to skuteczny sposób na faktyczne zwiększenie zwrotów, nawet jeśli oprocentowanie pożyczki 401 (k) jest wyższe niż zwroty z rachunku inwestycyjnego. Zamiast tego dla tych, którzy mają „odsetki od pożyczki do spłaty, najlepszą strategią jest po prostu wpłacenie dodatkowych pieniędzy bezpośrednio do planu 401 (k), gdzie można je zarówno zainwestować, jak i otrzymać odliczenie od podatku 401 (k). (i potencjalne dopasowanie pracodawcy!) od samego wkładu!

  Autor: Michael KitcesMichael Kitces jest dyrektorem ds. Strategii planowania w Buckingham Wealth Partners, dostawcy usług zarządzania majątkiem pod klucz, obsługującym tysiące niezależnych doradców finansowych.

  Ponadto jest współzałożycielem XY Planning Network, AdvicePay, fpPathfinder i New Planner Recruiting, byłym redaktorem Practitioner of the Journal of Financial Planning, prowadzącym podcast Financial Advisor Success oraz wydawcą popularnego blog branży planowania finansowego Nerd’s Eye View za pośrednictwem swojej strony internetowej Kitces.com, poświęconej pogłębianiu wiedzy w zakresie planowania finansowego. W 2010 roku Michael został uhonorowany jedną z nagród FPA „Heart of Financial Planning za jego poświęcenie i pracę w rozwijaniu zawodu.

  401 (k) Zasady udzielania pożyczek i wymogi dotyczące spłaty

  Składki na 401 (k) i inne programy emerytalne pracodawców są przeznaczone do wykorzystania na emeryturę, w wyniku czego programy 401 (k) często mają ograniczenia dotyczące wypłat do momentu przejścia pracownika na emeryturę (lub przynajmniej odejścia z pracy). W rezultacie wszelkie wypłaty podlegają opodatkowaniu (i mogą podlegać karom za wcześniejszą wypłatę), a nawet „samo zaciągnięcie pożyczki pod zastaw konta emerytalnego jest podobnie traktowane jako zdarzenie podlegające opodatkowaniu zgodnie z sekcją 72 (p) (1) IRC.

  Niestety, rzeczywistość jest taka, że ​​od czasu do czasu pracownicy mogą potrzebować dostępu do funduszy w swoim planie 401 (k) przed przejściem na emeryturę, przynajmniej tymczasowo. Aby pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby, Kongres utworzył sekcję IRC 72 (p) (2), która zezwala pracownikom na zaciąganie pożyczek bezpośrednio w zamian za ich 401 (k) lub inne kwalifikowane saldo planu od administratora planu 401 (k), z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń .

  Pierwszym ograniczeniem dotyczącym pożyczki 401 (k) jest to, że całkowite saldo niespłaconej pożyczki nie może przekraczać 50% salda (posiadanego) konta, do maksymalnego limitu salda wynoszącego 50 000 USD (dla kont o wartości większej niż 100 000 USD ). W szczególności, zgodnie z sekcją 72 (p) (2) (ii) (II) IRC, mniejsze 401 (k) lub inne kwalifikujące się plany z saldem konta mniejszym niż 20000 USD mogą pożyczyć do 10000 USD (nawet jeśli przekracza limit 50%) , chociaż Departament Pracy 2550.408b-1 (f) (2) (i) nie zezwala na wykorzystanie więcej niż 50% salda konta jako zabezpieczenia pożyczki, co oznacza, że ​​w praktyce uczestnicy planu będą nadal ograniczeni do pożyczanie nie więcej niż 50% salda konta (chyba że plan przewiduje inne opcje zabezpieczenia kredytu). Jeśli plan na to pozwala, pracownik może wziąć wiele pożyczek 401 (k),chociaż powyższe limity nadal mają zastosowanie do całkowitego salda pożyczki (tj. niższy pułap 50 000 USD lub 50% ma zastosowanie do wszystkich pożyczek z tego planu 401 (k) łącznie).

  Po drugie, pożyczka musi zostać spłacona w terminie, co zgodnie z paragrafem 72 (p) (2) (B) IRC definiuje się jako 401 (k) okres spłaty pożyczki wynoszący 5 lat. Ponadto, sekcja 72 (p) (2) (C) IRC wymaga, aby spłata pożyczki 401 (k) była dokonywana jako spłata amortyzacyjna (np. Miesięczne lub kwartalne spłaty kwoty głównej i odsetek) w ciągu tego 5-letniego okresu; płatności wyłącznie odsetkowe z „balonową płatnością główną nie są dozwolone. Jeśli pożyczka zostanie wykorzystana na zakup podstawowego miejsca zamieszkania, okres spłaty może zostać przedłużony poza 5 lat, według uznania planu 401 (k) (i jest dostępny, o ile pożyczka 401 (k) na zaliczkę jest wykorzystywana do nabyćgłównym miejscem zamieszkania, niezależnie od tego, czy jest to pożyczka na zakup domu po raz pierwszy, czy nie). Z drugiej strony nie ma limitu (ani kary) za wcześniejszą spłatę pożyczki 401 (k) (niezależnie od jej celu).

  W szczególności, niezależnie od tego, czy jest to kredyt mieszkaniowy 401 (k), czy też używany do innych celów, plan 401 (k) może wymagać, aby jakakolwiek pożyczka była spłacana „natychmiast, jeśli pracownik zostanie rozwiązany lub w inny sposób odłączy się od pracy (gdzie „natychmiast Większość planów 401 (k) oznacza, że ​​pożyczka musi zostać spłacona w ciągu 60 dni od wypowiedzenia). Z drugiej strony plany 401 (k) mają opcję pozostawienia pożyczki do spłaty i po prostu kontynuowania pierwotnego planu płatności. Jednakże uczestnik planu jest związany warunkami planu, co oznacza, że ​​w dokumencie planu określono, że pożyczka musi zostać spłacona w momencie wypowiedzenia,wówczas 5-letni okres spłaty pożyczki 401 (k) (lub dłuższy okres spłaty pożyczki 401 (k) na zakup domu) obowiązuje tylko wtedy, gdy pracownik kontynuuje pracę u pracodawcy i pozostaje uczestnikiem pracodawcy plan emerytalny.

  O ile pożyczka 401 (k) nie jest spłacana terminowo – albo przez niedokonanie bieżącej spłaty kapitału i odsetek, nieukończenie spłaty w ciągu 5 lat, albo niespłacenie pożyczki po dobrowolnym lub przymusowym odejściu ze służby – 401 (k) zwłoka w spłacie pożyczki jest traktowana jako wypłata podlegająca opodatkowaniu, dla której administrator planu 401 (k) wystawi formularz 1099-R. Jeśli pracownik nie ukończył jeszcze 59 ½ roku życia, zastosowanie ma również kara za wcześniejsze wycofanie w wysokości 10% zgodnie z sekcją 72 (t) IRC (chyba że pracownik kwalifikuje się do innego wyjątku).

  Rozporządzenie Skarbu Państwa 1.72 (p) -1 wymaga, aby kwalifikujący się plan naliczał „uzasadnione z handlowego punktu widzenia odsetki od pożyczki 401 (k), co w praktyce większość pracodawców interpretuje jako po prostu naliczanie podstawowej stopy plus niewielki spread w wysokości 1% do 2% . Przy obecnej Prime Rate na poziomie 4,25% oznaczałoby to stopę kredytu 401 (k) w wysokości 5,25% do 6,25%. W szczególności stawki te są zazwyczaj dostępne niezależnie od ratingu kredytowego danej osoby (a pożyczka 401 (k) nie jest raportowana w jej historii kredytowej), ani nie ma żadnego procesu gwarantowania pożyczki 401 (k) – ponieważ ostatecznie , pożyczkodawca nie jest zagrożony, ponieważ pracownik po prostu pożycza własne pieniądze (i przy maksymalnym współczynniku wartości kredytu do wartości nie większym niż 50% w większości przypadków, biorąc pod uwagę 401 (k) limity pożyczki) .

  In fact, technically a 401(k) loan is really more akin to the employee receiving a (non-taxable) advance of their 401(k) account balance, as ultimately the plan administrator simply liquidates and distributes the employee’s own money to them, and the subsequent repayment of principal and interest simply go back to the employee’s account. In other words, the employee’s 401(k) loan repayments are really just making principal and interest payments to themselves (or rather, to their existing 401(k) account), not to a lender (as is the case with a traditional loan, or a Bank On Yourself life insurance policy loan). Though as a loan made by the employee to themselves, any interest repayments to the 401(k) plan are not deductible as loan interest, either.

  Z drugiej strony, skoro pożyczka 401 (k) to tak naprawdę nic innego jak administrator planu likwidujący część konta i wysyłający go pracownikowi, oznacza to, że jakakolwiek część planu 401 (k), która została „pożyczona Out nie zostanie zainwestowany, a tym samym nie przyniesie żadnego zwrotu. Ponadto, aby upewnić się, że pracownicy terminowo spłacają pożyczki 401 (k), niektóre plany 401 (k) nie zezwalają na żadne dodatkowe wkłady do planu 401 (k) do czasu spłaty pożyczki – tj. Wszelkich dostępnych nowych w zamian za wniesione dolary określa się je jako spłaty pożyczek, chociaż w szczególności oznacza to, że tak się nie staniekwalifikować się do składek uzupełniających od pracodawcy. (Inne plany zezwalają na składki kwalifikujące się do dopasowania, oprócz spłat pożyczki, o ile uczestnik planu wniesie wystarczającą ilość dolarów, aby pokryć oba.)

  W międzyczasie należy również zauważyć, że ponieważ żaden pożyczkodawca nie czerpie zysków z pożyczki (poprzez naliczanie i otrzymywanie odsetek), wielu administratorów planów 401 (k) pobiera przynajmniej pewne opłaty manipulacyjne, aby obsługiwać plany 401 (k), które mogą obejmować opłata z góry za pożyczkę (np. 50–100 USD) i / lub bieżąca roczna opłata za obsługę pożyczki (zazwyczaj 25–50 USD rocznie, jeśli została oszacowana).

  Niemniej jednak zaletą pożyczki 401 (k) jest to, że o ile pożyczka jest faktycznie spłacana terminowo, zapewnia ona pracownikowi dostęp do przynajmniej części konta emerytalnego przez określony czas. , bez zdarzenia podlegającego opodatkowaniu (jak miałoby to miejsce w przypadku trudnej dystrybucji lub próby zaciągnięcia pożyczki pod zastaw IRA) i bez żadnych rygorystycznych wymogów dotyczących kwalifikowania się do pożyczki w pierwszej kolejności, poza wypełnieniem krótkiej dokumentacji i być może płacąc niewielką opłatę manipulacyjną.

  Dlaczego spłacanie 401 (k) odsetek od pożyczki naprawdę nie jest

  Poza odwołaniem się do względnej łatwości uzyskania pożyczki 401 (k) (bez wymogów dotyczących gwarantowania pożyczki lub oceny zdolności kredytowej) i tego, co zwykle jest umiarkowaną stopą procentową pożyczki 401 (k), wynoszącą około 5% do 6% (przynajmniej w dzisiejszych środowisko o niskiej rentowności), niektórzy konserwatywni inwestorzy również okresowo zadają pytanie, czy dobrym pomysłem byłoby zaciągnięcie pożyczki 401 (k) tylko po to, aby zwiększyć stopę zwrotu na koncie 401 (k). Innymi słowy, czy bardziej atrakcyjne jest „zarobienie 5% zysku, płacąc sobie 401 (k) odsetek od pożyczki, niż pozostawienie go zainwestowanego w fundusz obligacyjny w planie 401 (k), który może przynosić jedynie dochód 2 % czy 3%?

  Przykład 1 . John zainwestował 5000 USD ze swojego planu 401 (k) w fundusz obligacji, który generuje zwrot (netto z kosztów) tylko około 2% rocznie. W rezultacie decyduje się na zaciągnięcie pożyczki 401 (k) na 5000 USD, aby móc „spłacić się przy 5% stopie procentowej, co w ciągu 5 lat może zwiększyć jego konto do 6 381 USD, znacznie lepiej niż 5520 USD jest na dobrej drodze za 5 lat, zarabiając zaledwie 2% ze swojego funduszu obligacji.

  Chociaż prawdą jest, że pożyczenie z planu 401 (k) i spłacenie 5% odsetek spowoduje wzrost wartości konta 401 (k) o 5% rocznie, istnieje istotne zastrzeżenie: nadal kosztuje Ci odsetki 5% płacisz, ponieważ płaci się z powrotem do 401 (k) środki pożyczkowe jesteś otrzymania odsetek od kredytów do 401 (k) konto z siebie, ale oznacza też jesteś płacenia kosztów odsetek , także.

  W końcu we wcześniejszym przykładzie, przy 2% zysku, konto Johna wzrosłoby „tylko o 412 USD w ciągu 5 lat, podczas gdy przy 5% zysku wzrosło o 1381 USD. Jednak „zarabianie 2% / rok w funduszu obligacyjnym nic nie kosztuje Johna, podczas gdy „zarabianie 1381 dolarów z pożyczką 401 (k) kosztuje Johna… 1381 dolarów, co jest kwotą odsetek, które musi wpłacić na konto z jego własną kieszeń, aby wzbudzić to zainteresowanie.

  Gdyby jednak John miał 1381 dolarów do wpłacenia na konto 401 (k) jako odsetki od pożyczki, mógłby po prostu zaoszczędzić i zainwestować te pieniądze dla siebie! Innymi słowy, John ma już 1381 $ – na swoim koncie 401 (k) jako odsetki od pożyczki lub poza kontem gotowym i czekającym na spłatę. Tyle że gdyby nie wykorzystał go na „odsetki od pożyczki dla siebie, mógłby też zainwestować go w zamian!

  Przykład 2. Kontynuując poprzedni przykład, Jan decyduje, że zamiast zaciągnąć pożyczkę 401 (k), aby „spłacić sobie 5% odsetek, zatrzymuje 5000 USD zainwestowane w fundusz obligacji z zyskiem 2% i po prostu bierze 1381 USD odsetek płatności, których dokonałby, i inwestuje je w podobny fundusz, również przynosząc 2%. Po 5 latach skumulowanych (aczkolwiek niskich) zwrotów zakończyłby z 5520 USD w planie 401 (k) i kolejnymi 1435 USD dodatkowych oszczędności (1381 USD spłaty odsetek, rosnących w tempie 2% rocznie), w sumie 6,955 $.

  Warto zauważyć, że końcowy rezultat jest taki, że samo zainwestowanie pieniędzy, które zostałyby zapłacone w odsetki od pożyczki, zamiast faktycznego wpłacania ich na konto 401 (k) jako odsetki od pożyczki, skutkuje całkowitym saldem konta, które jest o 574 USD wyższe … kwota dodatkowego wzrostu w wysokości 2% / rok, którą zarabiano na saldzie konta 401 (k) (520 USD) plus wzrost dostępnych dodatkowych „oszczędności (54 USD).

  Innymi słowy, wynikiem netto „spłaty odsetek za pośrednictwem pożyczki 401 (k) nie jest to, że otrzymujesz zwrot w wysokości 5%, ale po prostu oszczędzasz własne pieniądze przy stopie zwrotu 0% – ponieważ 5%, które „zarabiasz w planie 401 (k), jest kompensowane przez 5% odsetek pożyczki, które „płacisz spoza planu! Jednak dzięki temu, że mają do 401 (k) pożyczki, to również traci wszelkie wzrostu, który może być osiągnięty na drodze! Oznacza to, że płacenie sobie odsetek od pożyczki 401 (k) jest tak naprawdę po prostu wpłacaniem własnych pieniędzy na własne konto 401 (k), bez żadnego wzrostu!

  Opodatkowanie „wpłacania kwotą 401 (k) odsetek od normalnych 401 (k) składek

  Dodatkowym zastrzeżeniem związanym z korzystaniem z pożyczki 401 (k) do spłaty odsetek jest to, że chociaż jest to „odsetki i jest „wnoszone do planu 401 (k), nie podlega odliczeniu jako odsetki ani odliczeniu jako wkład. Mimo że w planie zostanie ponownie opodatkowany, gdy zostanie ostatecznie rozdysponowany w przyszłości.

  Oczywiście rzeczywistość jest taka, że ​​wszelkie zainwestowane pieniądze zostaną ostatecznie opodatkowane, gdy wzrosną. Ale w przypadku 401 (k) odsetek od pożyczki zapłaconych sobie, nie tylko przyszły wzrost tych rat pożyczki będzie opodatkowany, ale również same płatności pożyczki będą opodatkowane w przyszłości … nawet jeśli te kwoty w dolarach byłyby kapitał, jeśli jest po prostu trzymany poza planem 401 (k) i zainwestowany.

  Albo patrząc z innego punktu widzenia, jeśli oszczędzający faktycznie ma dostępne środki pieniężne na „wniesienie do planu 401 (k), byłoby lepiej nie wpłacać ich w postaci odsetek od pożyczki 401 (k) i zamiast tego wnosić je jako zamiast tego faktyczny (w pełni podlegający odliczeniu) wkład 401 (k) planu! Co pozwoliłoby jednostce zaoszczędzić jeszcze więcej , dzięki oszczędnościom podatkowym wygenerowanym przez samą składkę 401 (k).

  Przykład 3. Kontynuując poprzedni przykład, Jan decyduje się wziąć odsetki od pożyczki w wysokości 401 (k) rocznie i zamiast tego zwiększa składki 401 (k) o równoważną kwotę (ubruttowione, aby uwzględnić dodatkowe oszczędności podatkowe na wysokość podatku). Tak więc, na przykład, zamiast płacić „tylko 250 dolarów odsetek od pożyczki na swój plan 401 (k) (stawka 5% na 5000 dolarów), wnosi 333 dolary przed opodatkowaniem (równowartość jego 250 dolarów po opodatkowaniu płatności). Powtarzane przez 5 lat, John kończy z 7434 $ w swoim planie 401 (k), mimo że konto zostało zainwestowane w „zaledwie 2%, w porównaniu do zaledwie 6 381 $, kiedy zapłacił sobie 5% odsetek od pożyczki!

  Innymi słowy, nie tylko jest to zły interes, aby „zapłacić sobie 401 (k) odsetek, ponieważ tak naprawdę jest to po prostu wpłacanie własnych pieniędzy na swoje konto przy 0% stopie wzrostu, ale nie jest to nawet najbardziej efektywne podatkowo sposób na wpłacenie pieniędzy na plan 401 (k) w pierwszej kolejności (jeśli masz dostępne dolary)!

  Dlaczego pożyczka 401 (k) powinna być nadal potrzebna, a nie inwestowania

  Ostatecznie, kluczową kwestią jest po prostu uznanie, że „spłacanie odsetek za pośrednictwem pożyczki 401 (k) nie jest sposobem na uzupełnienie zwrotów z inwestycji 401 (k). W rzeczywistości całkowicie eliminuje zwroty, usuwając fundusze 401 (k) z ich alokacji inwestycyjnej, co nawet przy niskich dochodach jest lepsze niż generowanie żadnego zwrotu. A korzystanie z pożyczki 401 (k) w celu przeniesienia odsetek od pożyczki do planu 401 (k) jest znacznie mniej efektywne podatkowo niż po pierwsze wpłacanie środków na konto.

  Oczywiście, jeśli ktoś naprawdę nie trzeba pożyczyć pieniądze w pierwszej kolejności jako pożyczki, nie jest czymś, co należy powiedzieć o pożyczając je od siebie, zamiast płacenia odsetek kredytu do banku. Zła wiadomość jest taka, że ​​środki nie zostaną zainwestowane w międzyczasie, ale utracony wzrost może być nadal tańszy niż alternatywne koszty kredytu (np. Z karty kredytowej).

  W rzeczywistości, biorąc pod uwagę, że prawdziwy koszt pożyczki 401 (k) to utracony wzrost na koncie – a nie stopa procentowa pożyczki 401 (k), która jest tak naprawdę tylko przelewem na konto pieniędzy, które już miał pożyczkobiorca, a nie kosztem pożyczki – najlepszym sposobem oceny potencjalnej pożyczki 401 (k) jest porównanie nie stopy procentowej 401 (k) pożyczki z dostępnymi alternatywami, ale stopa wzrostu konta 401 (k) z dostępnymi alternatywami pożyczkowymi.

  Przykład 4. Sheila musi pożyczyć 1500 dolarów na wymianę zepsutego podgrzewacza wody i próbuje zdecydować, czy skorzystać z linii kredytowej w wysokości 6%, czy pożyczyć część swojego planu 401 (k), który ma 5% stopa oprocentowania. Plan 401 (k) Sheili jest inwestowany w konserwatywny portfel wzrostu, który jest alokowany w 40% w akcje i 60% w obligacje. Biorąc pod uwagę, że odsetki od jej linii kredytowej na kapitał własny domu można odliczyć, co oznacza, że ​​koszt pożyczki po opodatkowaniu wynosi zaledwie 4,5% (przy założeniu 25% przedziału podatkowego), Sheila planuje wykorzystać ją do zaciągnięcia pożyczki, ponieważ oprocentowanie pożyczki wynosi tańsze niż 5%, które musiałaby spłacić w ramach pożyczki 401 (k).

  Jednak, jak wspomniano wcześniej, rzeczywistość jest taka, że ​​koszt pożyczki Sheili z planu 401 (k) nie jest tak naprawdę oprocentowaniem pożyczki w wysokości 5% – którą po prostu płaci sobie – ale faktem, że jej fundusze nie zostaną zainwestowane, gdy ona pożyczył. Jednak jeśli Sheila pożycza z alokacji obligacji w ramach swojego planu 401 (k), który obecnie przynosi zaledwie 2%, to jej efektywna stopa oprocentowania pożyczki jest tylko „kosztem alternatywnym braku 2% w jej funduszu obligacji, co jest jeszcze tańsze niż linia kredytowa pod zastaw domu. W związku z tym Sheila decyduje się pożyczyć ze swojego planu 401 (k), aby nie płacić sobie odsetek, ale po prostu dlatego, że utracony wzrost jest dla niej najniższym kosztem pożyczki (przynajmniej dla najmniej dochodowej inwestycji na koncie).

  W szczególności, gdy pożyczka pochodzi z planu 401 (k), który posiada wiele inwestycji, pożyczka jest zwykle pobierana proporcjonalnie z dostępnych funduszy, co oznacza, że ​​w powyższym przykładzie Sheila może być zmuszona do przeniesienia swojego portfela, aby zapewnić kontynuację. utrzymywać tę samą kwotę w akcjach (tak, że cała jej pożyczka pochodzi z alokacji obligacji). Ponadto Sheila powinna być pewna, że ​​osiągnęła już maksymalny wynik w tym roku – lub że będzie w stanie spłacić pożyczkę na czas, aby później wnieść wkład i otrzymać resztę swojego odpowiednika – ponieważ nie uzyska 50% lub 100 Dopasowanie% 401 (k) jest odpowiednikiem „rezygnacji z 50% lub 100% natychmiastowego zwrotu… co spowodowałoby, że pożyczka 401 (k) byłaby drastycznie droższa niż zwykła linia kredytowa pod zastaw domu (lub nawet – oceń kartę kredytową!).

  Niemniej jednak pozostaje podstawowa kwestia: pomimo klasycznego poglądu, że odsetki od pożyczki 401 (k) to koszt, w przypadku którego po prostu „płacisz sobie, w rzeczywistości nie jest to w ogóle bezpośredni koszt ani potencjalny zwrot. Zamiast tego, prawdziwy koszt pożyczki 401 (k) to koszt alternatywny braku inwestycji w celu wzrostu (w tym ryzyko utraty również dopasowania 401 (k), jeśli dotyczy), który może być w rzeczywistości atrakcyjnym kosztem w stosunku do innych alternatyw pożyczkowych dla tych, którzy potrzebują pożyczki (szczególnie tych z oceną kredytową w latach 600-tych lub niższych, którzy mogą nie mieć dobrych alternatyw pożyczkowych!). Niemniej jednak „zapłacenie sobie 401 (k) odsetek od pożyczki nigdy nie będzie lepsze niż zwykłe zainwestowanie pieniędzy i wygenerowanie jakiegokolwiek zwrotu!

  Więc co o tym myślisz? Czy pożyczka 401 (k) rzeczywiście bardziej przypomina pracownika otrzymującego (niepodlegającą opodatkowaniu) zaliczkę w wysokości 401 (k) salda? Czy Twoi klienci wydają się być zainteresowani pożyczkami 401 (k)? W jakich okolicznościach warto skorzystać z pożyczki 401 (k)? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej!

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy