Dowiedz się mówić o pieniądzach

17.02.2021
Category: Może Zostać

Pieniądze to zły pan, ale dobry niewolnik

Bank Światowy: Co to jest Bank Światowy, w jaki sposób udziela pożyczek, Indie i Bank Światowy Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, która udziela pożyczek krajom świata na projekty kapitałowe. Bank Światowy jest częścią Grupy Banku Światowego . Zrzeszająca 189 krajów członkowskich, personel z ponad 170 krajów i biura w ponad 130 lokalizacjach, Grupa Banku Światowego jest wyjątkowym globalnym partnerstwem, pięcioma instytucjami pracującymi nad zrównoważonymi rozwiązaniami, które ograniczają ubóstwo i budują wspólny dobrobyt w krajach rozwijających się.

Spis treści

Co to jest Bank Światowy?Bank Światowy został utworzony na konferencji w Bretton Woods w 1944 r. Wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). Bank Światowy i MFW mają siedziby w Waszyngtonie i ściśle ze sobą współpracują.

Misja Banku Światowego

 • Aby zakończyć skrajne ubóstwo: koniec ze skrajnym ubóstwem do 2030 r., Zmniejszając odsetek światowej populacji żyjącej za mniej niż 1,90 dolara dziennie.
 • Promowanie wspólnego dobrobytu : poprzez zwiększenie dochodów najbiedniejszych 40 procent ludzi w każdym kraju. W roku fiskalnym 2017 Bank Światowy (IBRD / IDA) przeznaczył 42,1 miliarda dolarów na rzecz krajów partnerskich, rozdzielonych w postaci kredytów, pożyczek, grantów i gwarancji.

  Od listopada 2018 r. Największymi odbiorcami światowych pożyczek bankowych były Indie (859 mln USD w 2018 r.) I Chiny (370 mln USD w 2018 r.), Za pośrednictwem pożyczek z IBRD.

  Jim Yong Kim został 12.prezesem Grupy Banku Światowego 1 lipca 2012 r. I zrezygnował w styczniu 2019 r.

  Raport roczny, obejmujący okres od 1 lipca 2017 r. Do 30 czerwca 2018 r., Jest przygotowywany przez Dyrektorów Wykonawczych Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA) zgodnie z odpowiednimi regulaminów obu instytucji. Link do raportu rocznego.

  Różnica między Bankiem Światowym a Grupą Banku Światowego Grupa Banku Światowego składa się z pięciu organizacji: IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID

  Termin Bank Światowy ogólnie odnosi się tylko do IBRD i IDA , podczas gdy termin Grupa Banku Światowego lub WBG jest używany w odniesieniu do wszystkich pięciu instytucji łącznie

  IFC, MIGA i ICSID koncentrują się na wzmacnianiu sektora prywatnego w krajach rozwijających się. Za pośrednictwem tych instytucji Grupa Banku Światowego zapewnia finansowanie, pomoc techniczną, ubezpieczenie od ryzyka politycznego oraz rozwiązywanie sporów przedsiębiorstwom prywatnym, w tym instytucjom finansowym.

 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) udziela pożyczek rządom krajów o średnich dochodach i posiadających zdolność kredytową o niskich dochodach.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) udziela nieoprocentowanych pożyczek, zwanych kredytami i dotacjami, rządom krajów najbiedniejszych.International Finance Corporation (IFC) to największa globalna instytucja rozwojowa skupiona wyłącznie na sektorze prywatnym. Pomagają krajom rozwijającym się osiągnąć zrównoważony wzrost poprzez finansowanie inwestycji, mobilizację kapitału na międzynarodowych rynkach finansowych oraz świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw i rządów.Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji: (MIGA) została utworzona w 1988 roku w celu promowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się w celu wspierania wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa i poprawy życia ludzi. MIGA wypełnia ten mandat, oferując inwestorom i pożyczkodawcom ubezpieczenie od ryzyka politycznego (gwarancje).Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) zapewnia międzynarodowe zaplecze dla pojednania i arbitrażu w sporach inwestycyjnych.W jaki sposób Bank Światowy udziela pożyczek?Bank Światowy odgrywa wiele różnych, uzupełniających się ról: jest bankierem, darczyńcą, doradcą, zasobem wiedzy i partnerem. Kraje członkowskie przybywają do Banku Światowego w celu finansowania poprzez pożyczki, kredyty lub dotacje, badania ekonomiczne, doradztwo polityczne i pomoc techniczną przy opracowywaniu i realizacji projektów rozwojowych.

  Główną linią biznesową Banku Światowego są pożyczki. Pożyczki są udzielane w ramach kompleksowego programu pomocowego określonego w strategii pomocy krajowej (CAS), która dostosowuje wsparcie Banku Światowego, czy to w formie pożyczek, czy usług, do potrzeb rozwojowych każdego pożyczkobiorcy. W zależności od swoich uprawnień kraj członkowski będzie korzystał ze wsparcia IBRD lub IDA.

  W trakcie negocjacji kredytowych Bank i kredytobiorca uzgadniają cele rozwojowe, wyniki, wskaźniki efektywności oraz plan realizacji . Po zatwierdzeniu przez Bank kredytu i wejściu w życie kredytobiorca realizuje projekt lub program na warunkach uzgodnionych z Bankiem. Bank nadzoruje realizację każdego kredytu i ocenia jego wyniki.

  Bank Światowy oferuje rządom swoich klientów dwa podstawowe rodzaje instrumentów pożyczkowych:

  • Pożyczki inwestycyjne są udzielane na projekty o długoterminowym horyzoncie czasowym (zwykle od 5 do 10 lat), które finansują towary, prace i usługi wspierające rozwój gospodarczy i społeczny w wielu różnych sektorach.
  • Pożyczki na cele polityki rozwojowej, które obejmują pożyczki dostosowawcze i kredyty wspierające redukcję ubóstwa, mają na ogół charakter krótkoterminowy (około jednego do trzech lat) i zapewniają szybkie wypłaty finansowania zewnętrznego w celu wsparcia reform politycznych i instytucjonalnych.Oprócz tradycyjnych pożyczek Bank Światowy jest jednym z największych na świecie ośrodków badań nad kwestiami rozwojowymi takimi jak ubóstwo, handel, globalizacja i zrównoważenie środowiskowe. Bank posiada również wyspecjalizowane działy zajmujące się doradztwem w zakresie zdrowia, edukacji, żywienia, usług finansowych, wymiaru sprawiedliwości, prawa i środowiska. Wiele z tych prac analitycznych jest dostępnych bezpłatnie na stronach internetowych Banku Światowego.

   Skąd Bank Światowy bierze pieniądze?Pieniądze Banku Światowego pochodzą z wielu różnych źródeł. IBRD, który udziela pożyczek krajom o średnich dochodach i biedniejszym krajom, które są w stanie spłacać pożyczki na warunkach opartych na stopach rynkowych, pozyskuje większość swoich funduszy na światowych rynkach finansowych sprzedając obligacje Banku Światowego inwestorom . IBRD to instytucja finansowa o ratingu AAA o niezwykłych cechach: jej udziałowcami są suwerenne rządy; jego kredytobiorcy mają głos w ustalaniu polityki Banku; iw przeciwieństwie do banków komercyjnych, jej celem jest raczej poprawa wpływu na rozwój niż maksymalizacja zysków.

   Z kolei ARP, która udziela nieoprocentowanych pożyczek najbiedniejszym krajom, jest finansowana głównie ze składek rządów będących darczyńcami, które spotykają się co trzy lata, aby uzupełnić swoje fundusze. Dodatkowe środki pochodzą z dochodu netto IBRD, a spłaty kredytów ARP idą na udzielanie nowych kredytów.

   Silne poparcie akcjonariuszy dla IBRD i ARP znajduje odzwierciedlenie w wsparciu kapitałowym, które otrzymują od członków, oraz w doskonałych wynikach spłat pożyczkobiorców IBRD i ARP. IBRD posiada 178 miliardów dolarów kapitału na żądanie, który może zostać pobrany od akcjonariuszy jako wsparcie, gdyby kiedykolwiek był potrzebny do wypełnienia zobowiązań IBRD z tytułu pożyczek (obligacji) lub gwarancji, ale nigdy nie musiał korzystać z tego zasobu.

   Indie i Bank ŚwiatowyIndie uzyskiwały fundusze z Banku Światowego (głównie poprzez IBRD i IDA) na różne projekty rozwojowe. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie Banku Światowego tutaj.

   • Pomoc Banku Światowego w Indiach rozpoczęła się w 1948 r., Kiedy zatwierdzono finansowanie projektu maszyn rolniczych.
   • Misja rezydenta Banku Światowego powstała w Indiach w 1957 roku.W sierpniu 1958 r. Pierwsze spotkanie Aid India Consortium odbyło się w Waszyngtonie pod egidą Banku Światowego.Pierwsza inwestycja IFC w Indiach miała miejsce w 1959 roku i wyniosła 1,5 mln USDPrzykład rodzaju pożyczek udzielonych Indiom przez Bank Światowy.
    • W 1958 r., Kiedy IBRD udzielił Indiom pożyczki w wysokości 11,20 mln USD na projekt P009602 Railway Project (02) z oprocentowaniem 0,07. Drugi projekt kolejowy z 1958 r. Dotyczył zwiększenia zdolności kolei do obsługi dodatkowego ruchu. Jego najważniejszymi elementami są pozyskanie nowego taboru, podwojenie torów magistralnych, ulepszenie placów oraz nowa sygnalizacja. Rozpoczęto od dieslacji niektórych głównych usług kolejowych, a dalszym ważnym rozwojem siły napędowej jest elektryfikacja niektórych obszarów o bardzo dużym natężeniu ruchu pasażerskiego i towarowego.
    • W 2018 roku IBRD przeznaczył 420 milionów dolarów na projekt P160408 Maharashtra Project on Climate Resilient Agriculture.
    FINANSISTA DATA ZATWIERDZENIA DATA ZAMKNIĘCIA DYREKTOR ZABRONIONE ZWROTY ODSETKI, OPŁATY I OPŁATY IBRD8829027 lutego 2018 r30 czerwca 2024 r420,001.54Nie dotyczy3.06

    Indie są jednym z członków założycieli IBRD, IDA i IFC. Indie stały się członkiem MIGA w styczniu 1994 r. Indie nie są członkiem ICSID (Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych).

    Krążyły plotki, że Indie nie zaciągnęły pożyczki z Banku Światowego od czasu dojścia do władzy Narendra Modi Govt . To nie jest prawda. Poniższe zdjęcie ze strony Banku Światowego przedstawia pożyczki zaciągnięte przez Indie w Banku Światowym od 2010 roku.

    Pożyczki Banku Światowego dla Indii od 2010 r

    Ta ilustracja przedstawia rodzaje projektów w Indiach, na które Bank Światowy udzielił pożyczki Indiom. Szczegóły dotyczące projektów można znaleźć na stronie Banku Światowego tutaj lub tutaj

    Kredyt Banku Światowego na projekty w Indiach

    Kto kieruje Bankiem Światowym?

    Bankiem Światowym kieruje Prezydent. Po drugiej wojnie światowej, kiedy w latach czterdziestych utworzono Bank Światowy i MFW, uznano że Bank Światowy będzie kierował Amerykaninem, a Międzynarodowym Funduszem Walutowym – Europejczykiem. To układ, który wielu uważa za anachroniczny.

    Obie instytucje mają teraz bardziej sformalizowane procedury selekcji, a ostatnio preferowani kandydaci z Europy i USA stanęli przed wyzwaniami. Jim Yong Kim – Amerykanin z Korei nominowany przez administrację Obamy – zmierzył się z Kolumbijczykiem i Nigeryjczykiem, kiedy został po raz pierwszy mianowany.

    W styczniu 2019 roku Jim Yong Kim ogłosił rezygnację z funkcji prezesa Banku Światowego. Jego rezygnacja wejdzie w życie 1 lutego. Pan Kim miał wyjechać dopiero w 2022 r. Po tym, jak został ponownie wybrany na drugą pięcioletnią kadencję w 2017 r. Jim Yong Kim został nominowany przez byłego prezydenta Baracka Obamę zarówno na swoją pierwszą (2012–2017), jak i drugą kadencję ( 2017-) na czele Banku Światowego. Kristalina Georgieva, dyrektor generalny Banku Światowego, przejmie rolę tymczasowego prezesa.

    Jak dotąd przeważyło porozumienie powojenne. Czy Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Trumpa będą otwarte na pomysł zakończenia tego układu? To byłaby niezła niespodzianka.

    Różnica między MFW a Bankiem Światowym

    Obie organizacje powstały w ramach Porozumienia z Bretton Woods w 1945 roku. MFW i Bank Światowy są nierozłącznymi bliźniakami, członkostwo w pierwszej jest warunkiem wstępnym członkostwa w drugiej. MFW i Bank Światowy współpracują regularnie i na wielu poziomach, pomagając krajom członkowskim i współpracując przy kilku inicjatywach. Ale obie te instytucje są względem siebie komplementarne.

    Podstawowa różnica między Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) a Bankiem Światowym polega na ich odpowiednich celach i funkcjach. MFW istnieje przede wszystkim w celu stabilizacji kursów walutowych, podczas gdy celem Banku Światowego jest zmniejszenie ubóstwa.

    Nasz artykuł Czym jest MFW? Jak to działa? Różnica w stosunku do Banku Światowego obejmuje szczegółowo MFW i Bank Światowy

    Krytyka wobec Banku Światowego

    Jedną z najsilniejszych krytyki Banku Światowego był sposób, w jaki jest zarządzany. Chociaż Bank Światowy reprezentuje 188 krajów, jest zarządzany przez niewielką liczbę potężnych gospodarczo krajów. Kraje te (które również zapewniają większość finansowania instytucji) wybierają kierownictwo i kierownictwo wyższego szczebla Banku Światowego, a ich interesy dominują w banku. Decyzje i polityki wdrażane są przez wiodące kraje uprzemysłowione – G7 – ponieważ reprezentują one największych donatorów bez konsultacji z krajami biednymi i rozwijającymi się.

    Bank Światowy i MFW często uzależniają pożyczki od warunków określanych jako „konsensus waszyngtoński, koncentrując się na liberalizacji handlu, inwestycji i sektora finansowego, deregulacji i prywatyzacji znacjonalizowanych gałęzi przemysłu. Często warunki są dołączane bez należytego uwzględnienia decyzji krajów pożyczkobiorców

    W przypadku Banku Światowego istnieją obawy dotyczące rodzajów finansowanych projektów rozwojowych. Wiele projektów infrastrukturalnych finansowanych przez Grupę Banku Światowego ma konsekwencje społeczne i środowiskowe dla ludności na dotkniętych obszarach, a krytyka skupiała się na kwestiach etycznych związanych z finansowaniem takich projektów. Na przykład budowa tam hydroelektrycznych w różnych krajach finansowana przez Bank Światowy spowodowała przesiedlenie ludności rdzennej z tego obszaru.

    Ponieważ Bank Światowy i MFW są uznawane za ekspertów w dziedzinie regulacji finansowych i rozwoju gospodarczego, ich poglądy i zalecenia mogą podważać lub eliminować alternatywne perspektywy rozwoju.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy