Zostało niewiele czasu na elektroniczne sprawozdanie finansowe

Dom - Firmy - Zostało niewiele czasu na elektroniczne sprawozdanie finansowe

24.07.2019-304 widoki -Firmy

Elektroniczne sprawozdania finansowe - do odwiedzenia kiedy trzeba przygotować

Do 31 marca firmy prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić elektroniczne sprawozdania finansowe za 2018 r. i opatrzyć hałasuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym. W naszej sprawie resort Przedsiębiorczości jak i również Technologii wysyła do ok. 25 tys. księgowych jak i również doradców podatkowych zarejestrowanych przy CEIDG maile przypominające na temat obowiązku sprawozdawczym.

Ministerstwo wyjaśniło, że od jednej października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się i przesyła do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Krajowej Administracji Skarbowej tylko w formie elektronicznej, zgodnie wraz z strukturą i formatem określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację e-Sprawozdania Finansowe pozwalającą na sporządzenie sprawozdania wedle opublikowaną strukturą logiczną jak i również podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Od 13 marca z aplikacji tej mogą używać nie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednak też osoby prawne.

Zgodnie z zamieszczoną dzięki niej informacją, e-sprawozdania to sprawozdania finansowe sporządzone w postaci elektronicznej, w poniższym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie.

Kogo obowiązują e-sprawozdania?

Jak tłumaczy MF, e-sprawozdania finansowe sporządzają jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za wyjątkiem jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz podatnicy PIT, którzy wiodą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań skarbowych.

Wskazano, że jednostki wpisane do rejestru kontrahentów Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-sprawozdania do KRAJOWY REJESTR SĄDOWNICZY w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia dorocznego sprawozdania finansowego. Robią to przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Natomiast podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają przymus sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują e-sprawozdania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie złożenia zeznania. Robią to za pomocą środków łączności elektronicznej, tj. poprzez oddany do tego interfejs webAPI.

Związane z