Gdzie powinienem zainwestować pieniądze, których będę potrzebować za rok?

17.02.2021

Witam, Niedawno sprzedaliśmy dom. Mamy około 200 000 dolarów do zainwestowania przez rok lub dwa, dopóki nie przebudujemy naszego nowego domu i nie rozpoczniemy studiów dla naszych córek. Jakieś pomysły, gdzie powinniśmy umieścić pieniądze? Sfinansowaliśmy już nasze IRA / 401k tak dużo, jak to było możliwe. Dzięki!

Wykres w naszym artykule „Jak długo powinienem dać plan inwestycyjny? pokazuje, że należy podać indeks S&P 500 co najmniej 7 lat, zanim najgorszy zwrot w ramach jednego odchylenia standardowego będzie dodatni, a co najmniej 19 lat przed tym, jak najgorszy zwrot w ramach dwóch odchyleń standardowych będzie dodatni.

Wykres pokazuje również, dlaczego inwestowanie pieniędzy, których będziesz potrzebować w ciągu najbliższych pięciu lat w zmienność na giełdzie, jest ryzykowne. Tak, średnio zarabiasz pieniądze, ale jeśli absolutnie potrzebujesz tych pieniędzy, być może lepiej będzie je zainwestować we względną stabilność funduszy obligacji o stałym dochodzie.

Z drugiej strony, jeśli możesz sobie pozwolić na stratę 10%, możesz zaryzykować inwestowanie w akcje, aby zyskać szansę na wzrost inwestycji.

Jakim jesteś inwestorem? Jeśli masz podlegający opodatkowaniu rachunek maklerski o wartości nawet 600 000 USD, a Twoja alokacja aktywów obejmuje 75% akcji i 25% obligacji, możesz pozwolić sobie na dodanie dodatkowych 200 000 USD do tej mieszanki i zainwestowanie go zgodnie z normalną alokacją aktywów. Zainwestowałbyś 50 000 USD w obligacje i 150 000 USD w akcje, aby zachować mieszankę 75% / 25%. Po dodaniu tych dodatkowych pieniędzy miałbyś zainwestować 200 000 $ w obligacje i 600 000 $ w akcje. Jeśli rynki wzrosną w ciągu dwóch lat, trochę docenić, sprzedając część akcji. Ale jeśli rynki spadną w ciągu tych dwóch lat, sprzedaj 200 000 USD w obligacjach za potrzebne pieniądze i zatrzymaj zainwestowane akcje do czasu ich odbicia.

Posiadanie więcej niż wystarczającej ilości pieniędzy pozwala na większe ryzyko, ponieważ wiesz, że nadal będziesz w stanie osiągnąć swoje cele za dwa lata, nawet jeśli rynki nie radzą sobie dobrze.

Zakładając, że nie jesteś zbyt bogaty i nie chcesz ryzykować ich inwestowania, stały dochód jest lepszym sposobem, aby pieniądze na czymś zarabiały.

Pozycjonowanie stałego dochodu na to, co nadejdzieForbes / SHOOK – zbierz 1,4 miliona dolarów, rekord w kategorii życzeńŁączenie się z klientamiOgólnie rzecz biorąc, im większe odsetki płacą stały dochód, tym większa jest zmienność. Nawet obligacje mogą mieć bessę. Oto kilka pomysłów do rozważenia w kolejności rosnącego ryzyka:

1. Konto bankowe : Przechowywanie pieniędzy na koncie bankowym zapewni ubezpieczenie FDIC. Obecnie takie inwestycje opłacają się bardzo mało i prawdopodobnie dlatego zadałeś to pytanie. Wartość gotówki jest co roku dewaluowana przez inflację, co sprawia, że ​​jest to jedna z najbardziej ryzykownych inwestycji długoterminowych. Gotówka jest bezpieczna na krótką metę, ale nie na dłuższą.

2. Świadectwo depozytowe : Bankowe certyfikaty depozytowe (lub płyty CD) mają lepsze oprocentowanie. Banki używają tych stawek, aby skłonić Cię do otwarcia konta. Płyty CD są często najbezpieczniejszym miejscem, w którym można uzyskać niewielki zwrot za swoje pieniądze. Zadzwoń do lokalnych banków i zapytaj o ceny płyt CD.

3. Bond ETF : inwestuj w fundusz obligacji giełdowych bez opłat transakcyjnych. Używamy Charlesa Schwaba jako naszego powiernika, a fundusze te zapewniają łatwy sposób na utrzymanie zainwestowanych środków pieniężnych i, miejmy nadzieję, zarobić trochę odsetek, aby spróbować nadążyć za inflacją. Chociaż poniższe fundusze są tylko przykładami, podobne fundusze mogą zapewnić pewien zwrot przy pewnym ryzyku.

Podałem aktualny zysk z SEC i 12-miesięczny zysk jako miarę kwoty zwrotu, jaki możesz otrzymać. I wymieniłem bieżący średni efektywny czas trwania w latach jako jeden ze wskaźników wielkości ryzyka podejmowanego w przypadku każdego funduszu. Gdyby stopy procentowe wzrosły nagle o 1%, fundusz obligacji o średnim efektywnym okresie trwania wynoszącym 5 lat mógłby stracić na wartości nawet o 4,4%. (Wzór jest znacznie bardziej złożony, ale jest to przybliżona praktyczna zasada).

  • Krótkoterminowy fundusz ETF US Treasury ETF (SCHO) firmy Schwab posiada obecnie rentowność SEC na poziomie 0,65%, 12-miesięczną stopę zwrotu 0,74% i efektywny średni czas trwania 1,91 roku. Jest to najbezpieczniejsza i najłatwiejsza inwestycja i prawdopodobnie najlepsza rekomendacja, jeśli nie możesz znaleźć bankowych płyt CD o wyższej stopie zwrotu.
  • Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF (SCHR) ma obecnie rentowność SEC na poziomie 1,13%, 12-miesięczną rentowność na poziomie 1,53% i efektywny średni czas trwania 5,25 roku. ETF Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) ma obecnie rentowność SEC na poziomie 1,82%, 12-miesięczną rentowność 2,09% i efektywny średni czas trwania 5,27 roku. ETF Schwab US TIPS (SCHP) ma obecnie rentowność SEC na poziomie 5,38%, 12-miesięczną rentowność 0,26% i efektywny średni czas trwania 7,77 lat. Ten fundusz inwestuje w skarbowe papiery wartościowe chronione przed inflacją (TIPS) i przed zainwestowaniem w nie należy zrozumieć, jak działają TIPS. Fundusz ETF Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) ma obecnie rentowność SEC na poziomie 4,24%, 12-miesięczną rentowność 4,55% i efektywny średni czas trwania 6,49 lat. Ten fundusz ma opłatę transakcyjną w wysokości 8,95 USD, aby kupić lub sprzedać go w Schwab. Powinieneś zrozumieć ten fundusz, zanim w niego zainwestujesz. Fundusz ten stara się śledzić wyniki indeksu porównawczego, który mierzy zwrot z inwestycji w obligacje denominowane w dolarach amerykańskich wyemitowane przez rządy i emitentów powiązanych z rządem w krajach rynków wschodzących. Używamy tego funduszu w ramach zrównoważonego portfela, ale jego wyższa stopa zwrotu nie jest pozbawiona ryzyka.Fundusze obligacji wysokodochodowych są naszym zdaniem nawet bardziej ryzykowne niż obligacje rynków wschodzących i nie są czymś, co byśmy rekomendowali. Zamiast próbować wycisnąć więcej zysków z obligacji poprzez inwestowanie w bardziej ryzykowne obligacje, uważamy, że zrównoważony portfel zdywersyfikowanych i nieskorelowanych zapasów i obligacji może zaoferować wyższy zwrot przy niższej zmienności.Powrót wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie ma bezpiecznej inwestycji, która również zapewnia dobrą stopę zwrotu. Ponownie, bezpieczną rekomendacją byłyby bankowe płyty CD lub krótkoterminowy fundusz skarbowy USA.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy