Kroi się olbrzymi skandal w polskim górnictwie. KNF zawiadamia prokuraturę

Dom - Gielda - Kroi się olbrzymi skandal w polskim górnictwie. KNF zawiadamia prokuraturę

16.06.2019-816 widoki -Gielda

Afera w Bumechu. KNF zawiadamia prokuraturę

Przez 2 dni inwestorzy cieszyli się z informacji, że polski Bumech, firma produkująca urządzenia górnicze, została zasilona pieniędzmi z Chin. Stan na dziś jest tragiczny. KNF właśnie złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i zaistnieniu okoliczności wskazujących w dokonanie manipulacji w obrocie akcjami Bumechu. Według ustaleń komisji w okresie od czasu 16 do 22 marca 2017 r. China Coal, nie był akcjonariuszem firmy. Kroi się olbrzymi skandal.

Przypomnijmy, pod koniec marca Bumech informował, iż China Coal Energy Company Limited dokupił 5, 54 proc. akcji Bumechu, po wyniku czego jego uczestnictwo w akcjonariacie spółki wzrósł do 9, 77 proc. Informacja spowodowała silny wzrost kursu Bumechu na warszawskim parkiecie. Notowania zwyżkowały nawet o 50 proc., po czym giełda zawiesiła na nich handel.

KNF informowała później, że nie otrzymała od China Coal Energy Company Limited zawiadomienia o nabyciu działaniu Bumechu, an uzyskane w trybie nadzorczym informacje przekazują w wątpliwość prawdziwość domniemanego zawiadomienia.

Afera w Bumechu. Zły podpis

Komisja podała we wtorkowym komunikacie, hdy z analizy kopii rzekomego zawiadomienia spółki China Coal otrzymanego przez Bumech powstaje, że podpis pod tymże dokumentem nie jest podpisem prezesa zarządu China Coal, Li Yanjiang. Na stronie internetowej spółki China Coal, w dokumencie pt. "China Coal Energy CSR Report 2015", widnieje podpis Li Yanjiang z dnia 22 marca 2016 r., który to jest zasadniczo odmienny od czasu podpisu wskazanego w pozornym zawiadomieniu.

KNF ustaliła, że rzekome zawiadomienie pozostało wysłane do spółki Bumech 21 marca 2017 r. o godz. 10. trzydziestu w Warszawie listem poleconym nadanym w Urzędzie Pocztowym Nr 66, przy ul. Pereca 13/19. Nadawcą przesyłki, zgodnie z informacją zawartą na kopercie, była kancelaria prawna z siedzibą w Warszawie. Kancelaria jurydyczna, której nazwa jako nadawcy jest na przedmiotowej kopercie jednak oświadczyła, że nie uczestniczyła w przekazaniu Bumechowi rzekomego zawiadomienia spółki China Coal.

Na podstawie wyjaśnień otrzymanych przez KNF w trybie nadzorczym od czasu firm inwestycyjnych oraz instytucji bankowych powierniczych ustalono wszystkich akcjonariuszy spółki Bumech na którykolwiek dzień w okresie od czasu 16 do 22 marca 2017 r. Zestawienie wówczas daje podstawy do twiedzenia, że spółka China Coal, nie była w naszym okresie akcjonariuszem Bumech.

"Analiza wyjaśnień otrzymanych poprzez KNF w trybie nadzorczym od momentu firm inwestycyjnych oraz instytucji bankowych powierniczych daje podstawy do stwierdzenia, że spółka China Coal, w okresie od 1-wszą stycznia do 24 marca 2017 r. nie posiadała w żadnej firmie inwestycyjnej ani banku powierniczym rachunku papierów wartościowych" - dodano.

Afera w Bumechu. KNF węszy nawet po Chinach i tropi osoby, które się wzbogaciły dzięki akcjach

10 kwietnia KNF w trybie nadzorczym informacje tyczące China Coal potwierdziła po siedzibie tej spółki.

KNF podała także, iż w związku z zachowaniem kursu i obrotów akcjami spółki Bumech dokonała, zbyt pośrednictwem firm inwestycyjnych, identyfikacji stron transakcji zawartych dzięki akcjach spółki w czasie 1-23 marca 2017 r. Na tej podstawie ustalono tożsamość inwestorów kupujących akcje Bumechu w okresie bezpośrednio poprzedzającym podanie do ogólnej wiadomości raportu na temat China Coal i wyprzedających akcje spółki w okresie po publikacji raportu.

Powyższa analiza dała bazy do sformułowania uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przez jednego spośród tych inwestorów informacji poufnej o otrzymaniu przez emitenta rzekomego zawiadomienia China Coal i jego planowanej albumów tematycznych w formie raportu bieżącego.

Ustalono ponadto, że w dniu 23 marca 2017 r., po publikacji raportu bieżącego 32/2017, 1 osoba fizyczna działając w charakterze pełnomocnik na rachunkach trzech osób prawnych zbyła duże pakiety akcji spółki Bumech.

Sprzedane akcje pochodziły z emisji akcji linii G. Skutkiem tego, wykorzystując korzystny wpływ publikacji raportu bieżącego 32/2017 na kurs akcji spółki Bumech, te 2-ie osoby prawne odniosły istotną korzyść majątkową.

Tym samym, w opinii UKNF, w tym przypadku mogą zachodzić przesłanki manipulacji na rynku. Chodzi o zawieranie umowy, składanie zleceń lub różne działania lub zachowania wpływające na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu, oraz rozpowszechniania informacji, które wprowadzają w błąd w odniesieniu do podaży lub popytu dzięki instrument finansowy lub umożliwiają utrzymanie się ceny instrumentu finansowego na nienaturalnym bądź sztucznym poziomie.

KNF składa wniosek do prokuratury

W związku z ustaleniami KNF złożyła do prokuratury potwierdzenie o podejrzeniu popełnienia przewinienia z art. 270 Kodeksu karnego, polegającego na podrobieniu dokumentu zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, poświadczającego nieprawdę co do przekroczenia progu 5 proc. ogólnej liczby głosów i przedłożenia tego dokumentu jako autentycznego spółce Bumech, oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinienia z art. 181 ustawy o obrocie, polegającego w wykorzystaniu informacji poufnej o otrzymaniu przez emitenta rzekomego zawiadomienia China Coal i jego planowanej publikacji w formie raportu bieżącego.

Urząd prowadzi nadal operowania nadzorcze w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonywania przez spółkę Bumech obowiązków informacyjnych i w zakresie okoliczności wskazujących na opisaną powyżej manipulację. Podjęcie ewentualnych dalszych środków prawnych uzależnione wydaje się być od kolejnych ustaleń poczynionych w ramach działań nadzorczych.

Tagi: GPW KNF górnictwo Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Odbiorców. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obligatoryjne na Facebooku znajdują się którego adres to https://www.facebook.com/policies

Polecamy

  • Piotr Kuczyński: "Jestem wściekły. Zmieniłem zdanie o likwidacji OFE. Na jeszcze gorsze"

  • Jeśli ktoś spóźnił się wraz ze złożeniem PIT, może ustrzec się kary. Wystarczy czynny żal

REKLAMY Wystarczy bloku reklamowego

Afera GetBack

  • Trigon TFI zmienia nazwę po aferze GetBacku

  • Afera GetBacku. Gerda Broker usiłuje uciec spod topora

  • Afera GetBack. Twórca Altus TFI usłyszał nowe zarzuty

  • Zatrzymano byłego prezesa Idea Agencji bankowej i kilkunastu pracowników. Chodzi o aferę GetBack

Notowanie

Związane z