Reklamy trzech firm zdołały zmylić klientów. Sądy podzieliły opinie urzędników

Dom - Pieniadze - Reklamy trzech firm zdołały zmylić klientów. Sądy podzieliły opinie urzędników

30.07.2019-661 widoki -Pieniadze

Firmy wprowadzały konsumentów w defekt, sądy podzieliły opinie UOKiK  Pieniądze

Sądy podzieliły opinie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że promocji trzech firm i wiadomości mogły wprowadzać klientów po błąd - poinformował po piątek UOKiK. Chodzi na temat 4 Life Direct, Koncepcja Bank, Profi Credit Poland.

Zdaniem prezesa UOKiK, 4 Life Direct naruszył interesy konsumentów, przez sposób w jaki informował o ubezpieczeniu na życie "Moi bliscy". Spółka - odkryto - nie zamieszczała w materiałach reklamowych informacji o tym, że w razie zgonu ubezpieczonego, z innych motywów niż wskutek nieszczęśliwego incydentu w okresie 24 miesięcy od czasu dnia zawarcia umowy, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego ogranicza się jedynie do zwrotu wpłaconych składek.

"Pani X kiedyś była sprzątaczką, teraz zarabia miliony". Urząd uprzedza

W 2014 r. urząd nałożył na firmę karę w wysokości przeszło 25 tys. zł. W listopadzie 2017 r. Zdanie Apelacyjny oddalił apelację czterech Life Direct. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że z reklam ubezpieczenia wynika, że gwarantuje to siano pokrycie m. in. wydatków pogrzebu oraz wiele innych korzyści finansowych.

W wycenie sądu z powodu reklamy nabywca może podejmować decyzje odnoszące się do umowy, na przykład o kontakcie z przedsiębiorcą, wejściu dzięki stronę internetową czy w celu biura przedsiębiorcy. Brak danych na temat rzeczywistych kryteriów wypłaty świadczenia, sąd uznał za nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd.

Obniżona kara

Kolejny spośród opisywanych wyroków zapadł w grudniu 2017 r. i dotyczył odwołania Idea Bank od decyzji z października 2014 r.

UOKiK stwierdził wtedy, że spółka wprowadzała konsumentów w niedobór, sposobem w jaki prezentowała możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie jak i również dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Idea Bank nie informował o ryzyku poniesienia strat związanych wraz z inwestycją, a także o opłatach naliczanych za rozstrzygnięcie umowy w trakcie jej odbywania się.

Urząd nałożył dzięki spółkę karę pieniężną przy wysokości ponad 4 mln zł. Po rozpatrzeniu kwestie, Sąd Ochrony Konkurencji jak i również Konsumentów stwierdził, że postępowanie pracowników Idea Banku wprowadzało konsumentów w błąd.

W ocenie sądu nabywcy mają prawo oczekiwać od pracowników banku, będących profesjonalistami, rzetelnej informacji. Sąd zauważył jednak, że spółka zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki we wrześniu 2013 r., innymi słowy jeszcze przed wszczęciem poprzez prezesa UOKiK postępowania.

Ponadto, zdaniem sądu, okolicznością łagodzącą w sprawie były także mała liczba lokali banku i mała ilość zawartych polis. W zależności z tym SOKiK zmienił decyzję UOKiK i obniżył wysokość kary finansowej służące do 1, 5 mln złotych.

Zastrzeżenia do haseł

Trzeci wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2013 r. Prezes urzędu uznał, zbyt praktyki naruszające zbiorowe biznesy konsumentów, zastosowane przez Profi Credit Poland w reklamach pożyczki haseł o esencji: "bez BIK", "pożyczka wyjąwszy BIK", "Bez prowizji jak i również bez opłat wstępnych" a także "bez opłat wstępnych".

Hasła mogły wprowadzać klientów w błąd, sugerując stuprocentowe udzielenie pożyczki, bez względu na rezultat oceny ryzyka kredytowego i brak prowizji i należności wstępnych. Spółka chwaliła się 99 proc. "przyznawalnością" pożyczek oraz brakiem opłat za ich udzielenie. Jednak taryfy te nie były pobierane tylko na etapie składania wniosku o udzielenie kredyty.

Profi Credit Poland posługiwał się też po reklamach logo "Rzetelna Firma", wskazującego na to, iż posiada on certyfikat niezawodności wydawanego przez Rzetelną Firmę Sp. z o. na temat., nie mając do tegoż uprawnienia.

UOKiK ukarał Profi Credit Poland kwotą prawie 280 tys. zł.

Profi Credit Poland odwołał się od naszej decyzji, a SOKiK zakwestionował część decyzji dotyczącą posługiwania się przez spółkę hasłami "bez BIK" oraz "pożyczka bez BIK". W sprawie pozostałych praktyk Spółki SOKiK podzielił ocenę UOKiK. Apelacje od wyroku wniosły dwie strony. Sąd Apelacyjny oddalił apelację UOKiK, an apelację Profi Credit Poland uwzględnił jedynie w części dotyczącej kar pieniężnych.

W konsekwencji łączna wysokość kar wyniosła ponad 194 tys. zł. SA stwierdził, iż hasła używane w reklamie telewizyjnej przez spółkę "bez BIK" oraz "pożyczka bez BIK" nie wprowadzały w błąd. Zdaniem Sądu Apelacyjnego odrzucić można na podstawie tych haseł uznać, że przekazanie pożyczki jest bezwarunkowe. Zdanie Apelacyjny, zmniejszając wysokość kar, uznał, że stanowią dane kabiny prysznicowe wystarczającą represję i posiadają funkcję prewencyjną.

Proceduran odwoławcza

Od decyzji prezesa UOKiK przedsiębiorcy mogą odwołać się do Sądu Gwarancji Konkurencji i Konsumentów, an od wyroku SOKiK a mianowicie przysługuje apelacja do Trybunału Apelacyjnego w Warszawie. Mogą też złożyć skargę kasacyjną od wyroku do Sądu Najwyższego.

Związane z