Prawie dziesięciu tys. osób skorzystało spośród górniczych osłon socjalnych. Wydano ponad 1, 1 mld zł

Dom - Twoje pieniadze - Prawie dziesięciu tys. osób skorzystało spośród górniczych osłon socjalnych. Wydano ponad 1, 1 mld zł

02.09.2019-490 widoki -Twoje pieniadze

Ile kosztowały górnicze osłony?

Ponad 9, 7 tys. osób w ciągu minionych czterech lat skorzystało z osłon socjalnych, założonych w tzw. ustawie górniczej. Na sfinansowanie tych świadczeń z budżetu wydano przeszło 1, 1 mld złotych - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Wzrostu Przemysłu (ARP).

Informacje dotyczące sytuacji w gałęzi węgla kamiennego w przeszłym roku przedstawił w poniedziałek dyrektor oddziału Mirosław Skibski, uczestniczący w spotkaniu zorganizowanym w Katowicach przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową.

Na mocy ustawy restrukturyzującej kopalnictwo z narzędzi osłonowych - tzw. urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych a mianowicie mogli skorzystać pracownicy kopalń, którzy wraz z przeznaczonym do likwidacji majątkiem pozostali przeniesieni do Spółki Reorganizacji Kopalń (SRK). W latach 2015-2018 trafiło tam więcej niż 11, 8 tys. ludzi. Teraz spółki węglowe przekazały do SRK 17 frakcji majątku - kopalń albo ich wydzielonych fragmentów.

Ile kosztowały górnicze zasłony?

Z danych ARP powstaje, iż do końca ub. roku ze świadczeń osłonowych skorzystało łącznie 9707 jednostek, łącznym kosztem blisko 1-wszą mld 154 mln złotych. Najwięcej - ponad 6 tys. pracowników - skorzystało z tzw. urlopów górniczych, przysługujących osobom, którym do odwiedzenia emerytury pozostało mniej niż cztery lata. W świadczenia dla nich spośród budżetu wydano dotąd blisko 871, 2 mln zł.

"Średnia liczba osób przebywających na urlopach górniczych spada - od 5 tys. osób idziemy przy kierunku 4 tys. osób" - poinformował Skibski. Wyjaśnił, że osoby przebywające dzięki urlopach górniczych stopniowo, w miarę nabywania uprawnień, maja na właściwe emerytury.

Na jednorazowe odprawy finansowe, finansowane nie bezpośrednio wraz z budżetu, ale z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zdecydowało się ponad 3 tys. uprawnionych (łączny wydatek to prawie 232, trzech mln zł), a z urlopów dla pracowników warsztatów przeróbki mechanicznej węgla skorzystało ponad 600 osób, łącznym kosztem 49, 6 mln zł.

Według danych empirycznych ARP, w końcu ub. roku w górnictwie węgla kamiennego pracowało ponad 82, 8 tys. osób, innymi słowy ponad 120 osób więcej niż rok wcześniej a mianowicie to różnica między liczbą osób przyjętych w minionym roku do pracy i tych, którzy odeszli w emerytury lub przestali pracować z innych naturalnych przyczyn.

Jak radzą osobiście polskie kopalnie?

Z papieru wynika, że w 2018 r. polskie kopalnie wydobyły niespełna 63, 4 mln ton węgla kamiennego - blisko 2, 1 mln ton mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej (spadek o trzech, 2 proc. ). Handel węgla spadła o więcej niż 3, 7 mln ton, do ponad 62, 5 mln ton wobec niemal 66, 3 mln ton rok wcześniej (spadek na temat 5, 7 proc. ).

W końcu grudnia ub. roku stan zapasów węgla wynosił niespełna dwa, 4 mln ton wobec niespełna 1, 7 mln ton rok wcześniej a mianowicie innymi słowy wzrost zapasów rok kalendarzowy do roku o w porządku. 40 proc.

W ub. roku do Lokalny sprowadzono ponad 19, 7 mln ton węgla spośród zagranicy, o 6, czterech mln ton więcej aniżeli rok wcześniej. To rekordowy poziom - dotąd najbardziej liczną wielkość importu odnotowano po roku 2015, kiedy do odwiedzenia Polski napłynęło ponad kolejny mln ton surowca z zagranicy. Wielkość polskiego eksportu wyniosła 3, 9 mln ton.

Pełne wiadomości finansowe obrazujące sytuację górnictwa węgla kamiennego w ub. roku nie są jeszcze znane. "Ze aspektu na trwające w spółkach badania sprawozdań finansowych, informacje oraz wskaźniki ekonomiczno-finansowe zostaną zaprezentowane w innym terminie" - wyjaśnił Skibski.

Jak wcześniej podawała ARP, w ciągu 11 miesięcy ub. roku polskie kopalnie zarobiły na sprzedaży węgla prawie o połowę w mniejszym stopniu niż rok wcześniej. Wzrosły inwestycje, ceny węgla i przychody, ale też koszta produkcji. Spadło wydobycie i sprzedaż węgla oraz wydajność pracy i wskaźniki finansowe. Import wzrósł do rekordowego poziomu.

Od stycznia do końca listopada 2018 r. górnictwo wypracowało ogółem prawie 1, 5 mld zł zysku na handlu węgla (25, 90 złotych na każdej tonie) a także 980, 3 mln zł zysku netto wobec więcej niż 2, 2 mld złotych rok wcześniej. W pełnym 2017 r. górnictwo wypracowało prawie 2, 9 mld zł zysku netto w stosunku do 3, 6 mln zł straty netto w roku 2016 i ponad 4, 5 mld zł straty w 2015. W końcu listopada 2018 r. wartość zobowiązań górnictwa przekraczała dwunastu, 6 mld zł względem ponad 11, 8 mld zł rok wcześniej.

Związane z