Temat: Frank szwajcarski

Dom - Z kraju - Temat: Frank szwajcarski

04.07.2019-286 widoki -Z kraju

Będzie umorzenie podatku. Będzie pomoc dla «frankowiczów»

  • Raty kredytów frankowych mogą wzrosnąć do rekordowego poziomu
  • Coraz mniej kredytów we frankach
  • Przegląd prasy. Frankowiczom ciężko wygrać z bankami
  • Przewalutowanie kredytów we frankach. Cymański: po kursie zaciągnięcia to nierealne
  • Pomoc dla frankowiczów. Rząd pozytywnie o prezydenckiej ustawie

Ministerstwo Zasobów pracuje nad projektem rozporządzenia, które umożliwiłoby niepobieranie datku dochodowego m. in. od czasu umorzonych kredytów hipotecznych - poinformowało biuro prasowe tego resortu.

"Obecnie przy Ministerstwie Finansów trwają operacje nad projektem rozporządzenia, jakiego celem jest m. in. zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od momentu umorzonych przez banki kwot wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) zabezpieczonych hipotecznie a także świadczenia otrzymanego przez kredytobiorcę z tytułu umowy kredytu (pożyczki) hipotecznego w zależności z zastosowaniem przez banki ujemnych stóp referencyjnych" - wskazało MF.

Nie trzeba płacić, ale

Będzie przewalutowanie kredytów we frankach? Piechociński: nie pójdziemy w ślady Węgier

Zgodnie wraz z przepisami podatkowymi umorzony kredyt lub pożyczka są rozpatrywane jako przychód, od którego trzeba zapłacić podatek dochodowy. Kredytobiorca mógłby też zdobyć przychód do opodatkowania w przypadku ujemnego oprocentowania kredytu. Sytuacja taka byłaby realna, gdyby suma ujemnego LIBOR dla franka i procentowej marży banku była mniejsza od zera. Wobec tego to bank powinien płacić kredytobiorcy odsetki.

Resort nie poinformował, kiedy nowe przepisy są gotowe.

Od ukończenia lutego kredytobiorcy zadłużeni we franku mogą sprawdzać dzięki stronie internetowej UOKiK (www.uokik.gov.pl) m. in. to, bądź ich bank uwzględnia ujemne oprocentowanie LIBOR dla franka, jakie są różnice w kursie franka w poszczególnych bankach, czy też które to ułatwienia w spłacie kredytów oferują inne banki. Spośród danych regulatora dotyczących okresu od 16 do dwadzieścia lutego 2015 r. powstaje, że spośród 22 uwzględnionych w zestawieniu banków 7 banków zdecydowało się wziąć pod uwagę ujemne oprocentowanie.

Spotkanie na szczycie

Ministerstwo wyjaśniło, że sytuacja wynikająca spośród podjętej w styczniu 2015 r. przez Bank Kierowniczy Szwajcarii decyzji o odejściu od polityki obrony kursu franka wobec euro, której to wynikiem był skokowy wzrost kursu szwajcarskiej waluty aspektem złotego, podlega analizom w wielu płaszczyznach.

Czy banki w ogóle miały franki? Gorąca dyskusja w TVN24 Biznes i Świat

Służby prasowe MF przypomniały, że 20 stycznia br. minister finansów Mateusz Szczurek zwołał posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), po którym udział wzięli, pomijając członkami KSF (ministrem zasobów, przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, prezesem Narodowego Banku Polskiego oraz prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), prezes Urzędu Opieki Konkurencji i Konsumenta, zaś także przedstawiciele banków komercyjnych, które mają największe portfele kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim.

"KSF zarekomendował bankom podjęcie działań ograniczających skutki tej sytuacji dla klientów zadłużonych w walucie szwajcarskiej, w poniższym m. in. zalecił stosowanie przez banki ujemnych stawek stopy bazowej LIBOR CHF, niewprowadzanie do umów postanowień niekorzystnych dla klientów oraz stosowanie rozwiązań restrukturyzacyjnych dostosowanych do indywidualnych wymagań i możliwości każdego klienta i ich dopasowanie w celu aktualnych warunków rynkowych" - podano w komunikacie.

UOKiK sprawdza

Natomiast prezes UOKiK Adam Jasser wszczął postępowania wyjaśniające wobec wszystkich banków, które oferowały opony we frankach. Ponadto w ramach monitorowania rynku finansowego UOKiK sprawdza wzorce umowne oraz analizuje praktyki instytucji bankowych.

Kiedy przewalutować kredyt? Bankowcy pracują nad nowym mechanizmem

"Wyniki przedmiotowych analiz będą non stop przekazywane do publicznej wiadomości. Uruchomiona została także specjalna skrzynka kontaktowa pod adresem [email protected] gov. pl, na którą konsumenci bezpośrednio mogą zgłaszać wszystkie nieprawidłowości w działaniach banków. W ramach wymienionych działań UOKiK publikuje aktualizowane cyklicznie zestawienie odpowiedzi udzielonych przez banki na temat uwzględniania ujemnego LIBOR-u przy umowach o kredyt hipoteczny denominowany w CHF, a również m. in. możliwości przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej" - wskazało MF.

Biuro prasowe resortu finansów zwróciło ponadto uwagę na prowadzone przez pracownik KNF rozmowy z sektorem bankowym w sprawie wyrobienia koncepcji, które umożliwiłyby wyjście problemu kredytów walutowych.

"Niezależnie od powyższego nie można zapominać, że rząd polski poszukując rozwiązań musi mieć na uwadze interesy wszystkich kredytobiorców, a zastosowane rozwiązania odrzucić mogą być preferencyjne przy stosunku do jednej poszczególnej grupy społeczeństwa" - dodano.

Związane z