Temat: Rząd PiS

Dom - Z kraju - Temat: Rząd PiS

31.07.2019-416 widoki -Z kraju

Fundusz Pracy na 2018 rok kalendarzowy, resort przedstawił plan, pracodawcy przeciw

  • 300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do odwiedzenia jego ciągłego funkcjonowania"
  • Rząd wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja
  • Cztery śmigłowce za przeszło 1, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco nasze siły zbrojne"
  • Podatki, opłaty, akcyza. Rząd ma plan na dodatkowe miliardy
  • Zmiany w PIT, ale z warunkami

Obcięcie budżetu Krajowego Funduszu Szkoleniowego i mniej kasy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - to plany finansowe związane z Funduszem Pracy na 2018 rok. Propozycjom obcięcia pieniędzy sprzeciwiają się związki zawodowe i pracodawcy. Wskazują między odmiennymi, że minister finansów stanie się miał więcej swobody przy wydawaniu tych pieniędzy. A jest o co wojować, bo w Funduszu Robocie zgromadzone są miliardy zł.

Minister Elżbieta Rafalska przekonywała podczas piątkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, iż przy malejącym bezrobociu odrzucić ma uzasadnienia, aby koszta na aktywizowanie bezrobotnych się czuły w sposób gigantyczny. Zachęcił ją obecny na piątkowym spotkaniu wicepremier Mateusz Morawiecki. - Wydawanie kilku milionów złotych na aktywne kształty przeciwdziałania bezrobociu przez niektóre urzędy pracy, żeby nie zaakceptować powiedzieć, przez niezwykle dużo urzędów pracy, na różnego typu np. kursy grafiki cyfrowej czy szydełkowania, jest czasem marnowaniem pieniędzy - mówił.

Budżet Funduszu Roboty wynosi obecnie ponad 5 mld zł.

Niedostatek rąk do pracy. Biją na alarm i wskazują, co "może nas uratować"

Przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców, sprzeciwili się planom obcięcia tych pieniędzy.

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Pracodawcy RP zwracają atencję na propozycje przeniesienia wydatków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne z Funduszu Pracy do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak wskazują, FGŚP to mały fundusz, który w perspektywie kilku lat nie będzie w stanie udźwignąć takiego ciężaru. Zdaniem organizacji, ten krok, to guzik innego jak próba ominięcia limitu reguły wydatkowej.

- Fundusz Pracy podpada pod limit wydatków reguły wydatkowej, a FGŚP wydaje się z niego wyłączony. Tego typu ruch jest więc sposobem na ominięcie zasad posiadających przeciwdziałać nadmiernemu zadłużaniu się państwa - tłumaczy Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Wydatki na zasiłki i świadczenia przedemerytalne w przyszłym roku mają wynieść blisko 2, 1 mld zł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Strona społeczna niedobrze zaopiniowała także zmniejszenie kosztów na aktywne zwalczanie bezrobocia oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy. "O niecały 1 mld zł zmniejszono środki w aktywne zwalczanie bezrobocia, zaś budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego został obcięty prawie na temat połowę, bo o 47 procent" - alarmują Szefowie RP.

"Bezrobocie dziś jest niskie, ale nierozwiązany pozostaje problem wysokiego stopnia bierności zawodowej oraz luki kompetencyjnej. Dlatego konieczne wydaje się być nie tyle obniżanie wydatków, co dostosowanie ich budowle do obecnych potrzeb" - dodano.

Na tenże problem zwracają także atencję przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). "Polski rynek pracy cierpi z względu luki kompetencyjnej, która wypływa zarówno z niedostatków układu edukacji, jak i nieznacznej aktywności szkoleniowej osób pracujących" - czytamy w ich komunikacie.

Staże podyplomowe

Ponadto, strona społeczna zwraca uwagę na wydatki powiązane ze specjalizacją oraz adaptacją staży podyplomowych lekarzy, doktorów dentystów, pielęgniarek i położnych.

W projekcie budżetu założono, że na staże lekarzy z Funduszu Roboty zostanie przeznaczone ponad jednej mld zł, o 65 mln zł więcej niż w 2017 roku.

OPZZ wyraziło "sprzeciw w stosunku do finansowania z Funduszu Roboty zadań, na które zwierzchnik nie znajdują pokrycia w środkach publicznych dedykowanych ochronie zdrowia".

Mniej w wynagrodzenia

Nowe dane na temat bezrobociu. Są też branże, w których ubywa pracy

Ponadto, OPZZ zwraca obserwację na niższe o pięćdziesięciu mln zł, czyli o 17, 3 proc., wydatki na wynagrodzenia, składki, załączniki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 13 wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Zdaniem przedstawicieli struktury, "przy istniejących już dziś brakach kadrowych utrudnią jak i również tak ograniczoną tymi brakami współpracę urzędów pracy wraz z bezrobotnymi i pracodawcami".

Pieniądze ministra

To nie koniec zastrzeżeń. Strona społeczna uważa, że dodatkowej wiadomości wymaga też wysokość pozycji wolnych środków przekazanych przy zarządzanie lub depozyt ministra finansów.

W planie finansowym na 2017 roku ta kwota wynosiła 4, 4 mld zł, z kolei w planie finansowym na 2018 rok została kobieta zwiększona do 10 mld zł.

Wszystkie owe zastrzeżenia będą przedmiotem pozostałych negocjacji na Radzie Dialogu Społecznego, nie wyznaczono aczkolwiek jeszcze terminu kolejnego posiedzenia.

O Funduszu

Fundusz Pracy to państwowy kasa zapomogowa celowy, którego dysponentem wydaje się być minister pracy i strategii społecznej. Gromadzone na nim pieniądze są przeznaczane dzięki cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Składki na Fundusz Robocie obowiązkowo są odprowadzane przed przedsiębiorców. Jego budżet stanowią również dotacje budżetu a także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Pieniądze te przeznaczone są w szczególności na zasiłki dla bezrobotnych, operacje interwencyjne, roboty publiczne, kurs i przekwalifikowanie bezrobotnych, postęp pośrednictwa zawodowego, rozwój narzędzi informatycznych oraz badania rynku pracy.

Związane z